Vítejte na stránkách depa Valašské Meziříčí

  • Přeprava nečinného MV 842 po rekonstrukci „zde
  • Výměna se samovratným přestavníkem SP-3. zde
    Stručné seznámení s funkcí a pokyny k přechodu na ruční obsluhu.
  • Strojvedoucí z DKV VM – rychlejší komunikační kanál www.facebook.com/FSVLM
  • Zajímavosti o ETCS zde
  • RETENČNÍ PROGRAM ČD a.s zde 
  • Generální ředitelství SŽDC vydalo „zatím jen“ upozornění na Nerespektování návěstí pro el. provoz „zde“ 
  • Zajímavé články k přečtení i zamyšlení »více»

Při nehodě na přescestí — střetnutí se silničním vozidlem — zjisti hned civilní osoby, které Ti dosvědčí, že jsi návěst „pozor“ dával včas.

Koná-li četník na místě nehody šetření a klade Ti otázky, upozorni jej slušně na služebni mlčenlivost, kterou Ti ukládá služební řád.

Jsi-li po nehodě poslán k železničnímu lékaři k prohlídce, dostav se až se uklidníš a řádně si odpočineš.

Stroj odstavuj v takovém stavu, jako by jsi s ním znovu sám nastupoval službu.

Je-li Ti přidělen k zaškolení kandidát strojvůdcovství,věnuj se mu jako svému synu!

Nekonej práce, které Ti nepatří. Pro či­štění stroje jsou určeni zvláštní zaměstnanci —neber jim chleba.

Konej řádně své povinnosti vůči organisaci,zachováš si svá práva.

Rady strojvůdcům (příloha stanov Federace strojvůdců z r. 1925)